Odesílání e-mailů v PHP

Pro zasílání e-mailů jsem si oblíbil knihovnu swiftmailer. Je zdarma a je jednoduchá na použití. Umí samozřejmě odesílat i přílohy a využívat funkci mail() anebo přímo smtp server.

require_once('lib/swift_required.php');
$transport = Swift_SmtpTransport::newInstance('smtp.example.org',25)
  ->setUsername('username')
  ->setPassword('password')
;
$mailer = Swift_Mailer::newInstance($transport);
$message = Swift_Message::newInstance('predmet emailu');
$textzpravy = "Ahoj, posílám obrázek: <img src=".$message->embed(Swift_Image::fromPath('image.jpg')).">";
$message -> setFrom('emailodesilatele');
$message -> setBody($textzpravy);
$message -> setTo(array('emailprijemce'));
$result = $mailer -> send($message);

Jak detekovat přístup přes mobil

Existuje šikovná PHP knihovna Mobile Detect. Dokáže detekovat, zda je zařízení mobilem, nebo tabletem. Navíc umí poznat (aspoň se tím chlubí) zařízení dle výrobce, nebo prohlížeče. Můžete tak generovat stránky dle toho, jestli má návštěvník v ruce mobil, nebo sedí u PC. A to se může hodit :)

Tisk štítků s čárovým kódem v PHP

Pro tisk štítků s čárovým kódem, konkrétně EAN 13 a CODE 128, používám knihovnu Tomáše Horáčka Barcodepack. Obsahuje také třídy pro QR kódy, UPC, a ještě pár dalších (netestoval jsem).

Příklad pro uložení EAN kódu jako png obrázek:

require_once("/path/barcodepack/class.ean13.php");
$ean = new ean13(substr(1234567891234,0,-1));
imagepng($ean->draw(),"/path_to_save/image.png");

* EAN kód je třeba zbavit posledního čísla.

Load jQuery

Pokud používáte jQuery knihovnu, je vhodnější ji tahat z nějakého repozitáře. Jquery nabízí např. google.

Do stránky tedy vložte kód:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
<script>
if (!window.jQuery) {
document.write('<script src="/path/jquery.min.js"><\/script>');
}
</script>

A do lokálního adrersáře na vašem serveru si knihovnu stáhněte také (/path/jquery.min.js), a v případě, že se knihovnu nepodaří z googlu načíst, načte se z lokálu.